+420 602 155 342 info@kovopat.cz

O nás

Technologie

Zámečnické práce, dělení materiálu na hydraulických nůžkách, pásové pile, laseru, sváření bodové , MIG MAG, ohraňování na lisu, montáž včetně elektro, práce na ohraňovacích lisech, povrchová úprava – práškový lak komaxit, zinek, žárový zinek, kompletní balení.

Stručná historie firmy Kovopat

1993

Založením firmy panem Luborem Vopatem a jeho otcem Františkem bylo vlastně symbolickým navázáním na živnostenskou tradici jeho dědečků Leopolda Vopata vynikajícího strojaře a Vincence Strnada mlynáře a prvorepublikového krajánka.

První zakázka 100 ks korb na stavební kolečka.

1994 – 1996

Zahájení výroby kamen „ forte1 a forte 3“.

1997 – 2003

Zahájení výroby tzv. drátěnného programu, vybavování obchodů, nábor prvních zaměstnanců.

2004 – 2009

Výroba reklamních a produktových stojanů pro reklamní agentury a koncové zákazníky, kooperace a rozšíření spolupráce s dalšími živnostníky v regionu.

2010 – 2012

Hypoteční krize, konec hromadné výroby reklamních stojanů, rozšíření zakázkové výroby.

2012 – 2019

Vznik eshopu KOVOPAT, rozšíření internetového prodeje a nabízených výrobků a služeb pro velkoobchody, státní instituce, obce a města, jak i pro zákazníky z řad spoluobčanů.

Zavedení 3D CAD programu Solid Edge ST9 od firmy SIEMENS pro konstrukční, výkresovou dokumentaci a 3D návrhy.

Historie firmy Kovopat řečí fotografií

Podrobná historie firmy Kovopat

1993 – Založení firmy

V tomto roce založil firmu současný majitel p.Lubor Vopat společně se svým otcem panem Františkem Vopatem.

Navázali tak na prvorepublikovou kovovýrobní tradici dědečka Leopolda Vopata, v jehož dílně se, v Nebuželech u Mělníka, vyráběla závitová očka, závitníky, svidříky ( mechanický šroubovák ) a opravovaly zemědělské stroje.

Skromné začátky

Začátky výrobní činnosti byly opravdu skromné. První „zakázka“ pro velkoobchod se zahradními potřebami byla, 100 ks korb na zahradní kolečka. Ty se vyráběly  opravdu, jak se říká na koleně.

1994 – 1996 období kamen

Následná výroba kamen zn.“forte 1 a forte 3“, byla pro zákazníky firmy velice zajímavá. S výrobky byly spokojeni a často doporučili tyto kamna svým přátelům a známým. Jinak to bylo s efektivitou výroby. V podstatě kusová výroba s vysokými nároky na materiálové zásoby a energii, nebyla schopna produkovat odpovídající zisk. Koncem roku 1996 byla výroba ukončena.

1997 – 2003 Vybavení obchodů

V polovině devadesátých let přílivem „západního“ zboží, začalo v celé republice vznikat mnoho nových prodejen.

Doposud jediný dodavatel vybavení obchodů, firma OZAP nabízel omezené množství typů regálů v poměrně vysokých cenách.

Do této doby se datuje rozkvět tzv..“drátěného programu“. Jednoduché drátěné stěny s košíčky a háčky se začaly vyrábět ve firmě KOVOPAT konečně ve větších množstvích. Díky zkušenosti a dobrým nápadům pana Františka Vopata, který byl technologickou duší rodinné firmy, byla výroba efektivnější. Tím se vydělalo nejenom na platy a energii, ale mohla se začít vybavovat sice skromná, ale útulná dílna v hospodářské budově vedle domu. Také se mohli přijmout první zaměstnanci.

2003 – 2009 období Supermarketů

Když se na počátku nového tisíciletí začaly po republice stavět první „Supermarkety“ s velkými parkovišti, nikdo netušil, že je to počátek zániku tisíce malých krámků a prodejen. Na rozdíl od těch, supermarkety nevybavovaly takové firmy, jako KOVOPAT, ale nadnárodní dodavatelé.

Přesto, díky dobré propagaci a zkušenostem v oboru, začalo pro kolektiv firmy KOVOPAT, prakticky jedno z nejplodnějších období.

Zahájila se výroba reklamních a produktových stojanů. Ty se vyráběly, jak pro reklamní společnosti, tak pro přímé koncové zákazníky.

Výrobní prostory firmy nevyhovovaly kapacitně, proto se pronajímaly další, až nakonec došlo k zakoupení objektu zemědělského družstva, který dostatečně vyhovoval rozsahu výroby.

Nakoupením dalších výrobních zařízení a dosavadními zkušenostmi, se rozšířily výrobní možnosti firmy.

Jakýmsi vrcholem, byl realizovaný projekt výroby 5000 ks stojanů pro Pražskou pobočku francouzské realitní společnosti H3S group.

2009 – 2012 hypoteční krize

Hypoteční krize, jež způsobila hospodářský útlum prakticky ve všech vyspělých ekonomikách světa, se citelně dotkla i firmy KOVOPAT.

Objem výroby klesl o 60%.

Bylo nutné se začít orientovat i na jiné výrobky a začít nabízet i služby a kooperace.

2012 – 2019 KOVOPAT na internetu

V tomto období se postupně vyprofilovala řada prověřených a zákazníky stále žádaných výrobků. S těmi se zákazníci mohli seznámit na novém e-shopu a díky němu má společnost KOVOPAT, již ke dvěma tisícům spokojených zákazníků.

Díky přehledné nabídce výrobků a služeb na nových webových stránkách, nabízíme našim zákazníkům široké spektrum využití našich zkušeností a výrobních možností firmy a jejího kolektivu.

Na vzniku a rozvoji firmy se podíleli a podílejí tito skvělí lidé:

 • František Vopat – otec majitele firmy, zkušený strojírenský odborník, vývojář prvních přípravků a strůjce dobré nálady.
 • Lubor Vopat – současný majitel firmy
 • pí. Eliška Vopatová – obětavá manželka majitele, která ho nejenom živila a šatila, ale také s ním sdílela dobré i zlé, které jeho odpovědnost za firmu a kolektiv, nutně přinášela.
 • Soňa Vopatová – dcera majitele, diplomovaná specialistka v oboru počítačová grafika. Podpora v oblasti reklamy a propagace on-line.
 • Martin Hlavín – první zaměstnanec firmy. Jeho parketa, seriová výroba, je jeho doménou. Mistr v odhalování zbytečné práce a 100% využívání pracovní doby.
 • p. Josef Svoboda – pan klempíř, kterých se rodí skutečně pár za  sto let. Pečlivost a smysl pro pořádek, byly vlastnosti, kterými tento druhý zaměstnanec „inspiroval“ celý kolektiv firmy KOVOPAT.
 • p. Miloš Kulhavý – zkušenosti v oboru, rozvážnost, klid a spolehlivost, to jsou vlastnosti, kterými uklidňoval kolektiv ve chvílích, kdy se ne vše dařilo podle plánu.
 • p. Ivo Žák – zkušený strojní zámečník. Dohlíží na pracovní rytmus a smysluplnost všech výrobních procesů.
 • p. Martin Hatan – zaměstnanec s velkým rozsahem oborových zkušeností. Práce na konstrukčním programu Solid Edge ST3, nastavování parametrů bodových svářecích zařízení, programování ohraňovacího lisu DURMA a další zkušenosti, byly jeho velkým přínosem firmě KOVOPAT
 • p. František Šafařík – zkušený strojní zámečník, oblíbený v kolektivu pro svou družnou povahu a nepřeberné množství historek „ze života“
 • sl. Pavlína Dudková – první pracovnice skladové a expediční administrace. Vytvořila základní přehled výrobků a všech komponentů a první skladový systém.
 • Barbora Šrajerová – vylepšení administrace skladu, komunikace a webových kampaní. 

Další kolegové a brigádníci:

 • p. David Mareš – doposud nepřekonaný skladatel zboží na palety a jedinečný svařovací „přidavač“
 • p. Václav Opička – vyniká samostatností, rychlostí a schopností bezchybné materiálové přípravy
 • ing. Milan Opička – jeden z prvních „mladých kluků“ brigádníků. Tvůrce prvních výkresových podkladů pro výrobu.
 • Ing. Tomáš Opička – zavádí pokročilý CAD software Solid Edge ST9 a vytváří v něm novou výkresovou dokumentaci. Ta, společně s kalkulačním systémem, pomáhá zvyšovat efektivitu výroby.
 • sl. Jitka Bergerová – rozsahem dovedností a svou nebojácností, pustit se do každé výrobní, či administrativní činnosti, byla též velkým přínosem pro firmu. Hlavní její předností byl smysl pro humor.
 • p. Jaroslav Skopeček – mladý a především při montážích obratný řemeslník, který ochotně přijímal dovednosti zkušenějších kolegů a profesně se dále zdokonaloval.
 • paní Marie Hlavínová – jednou z důležitých vlastností každého brigádníka je pružnost, pohotovost a organizační schopnosti, to vše má paní Hlavínová, jak se říká v genech a proto s ní byla vždy radost spolupracovat.
 • Jiří Kaiser – ačkoliv zkušenosti, dlouholetého kolegy majitele, z minulého zaměstnání, byly z hodně odlišné profese ( malíř, lakýrník), odvedl ve firmě KOVOPAT opravdu kus poctivé práce.

Mezi další patřili:

 • p.Pavel Vlas
 • p.David Rychnavský
 • p.Daniel Skřípal
 • p. David Burda
 • p.Antonín Valkoun
 • p.Aleš Křivánek
 • paní Marie Opičková
 • paní Jana Picková
 • p.Jaroslav Němeček
 • paní Miloslava Karhanová
 • bratři Vojtěch a Jan Hassmanovi
 • p.Roman Krejčí
 • p.Jan Hanzlík jun.
 • p.Jan Hanzlík sen.
 • p.Libor Huptych,
 • p.Jakub Macoun

Tito lidé se více, či méně podíleli na vzniku a rozvoji firmy KOVOPAT, za což jim všem patří velké díky.

Lubor Vopat, majitel firmy

Napište nám

Contact Form Demo

Poštovní adresa

Lubor Vopat - KOVOPAT
Bukovany 99/2
262 72 Březnice
odkaz na mapu

Fakturační adresa

Lubor Vopat - KOVOPAT
Sedlečko 1
262 72 Březnice
odkaz na mapu